Vid köp erhålls äganderätt av konstverket. Konstnären bibehåller upphovsrätten.

  • Facebook
  • Instagram